Mikroregion Votice

Votice vybojovaly tři nové páry autobusů k rychlíkům

říj 8, 2018

Před relativně krátkou dobou jsme vás informovali o nové iniciativě za další rozšíření provozu kyvadlových autobusů Votice – Olbramovice, nádraží, které zajišťují návoz a odvoz cestujících na rychlíky do Prahy, Českých Budějovic, ale také Tábora nebo Benešova. Po náročných jednáních, která vedl starosta Votic Jiří Slavík, došlo k rozhodnutí rozšířit dopravu o tři nové páry spojů v pracovní dny, které budou financovány z rozpočtu Středočeského kraje.

Po samotném sepsání a odeslání žádosti na Integrovanou dopravu Středočeského kraje (IDSK) došlo k dílčím, ale neméně důležitým, jednáním s pověřeným ředitelem ČSAD Benešov p. Čihákem a ředitelem společnost COMETT PLUS p. Melichem. Tato jednání řešila technickou proveditelnost nových spojů a možné volné autobusy, jež by mohly tyto spoje nově jezdit. Následně proběhlo jednání se zástupcem ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje, se kterým byly požadavky aktualizovány dle informací vytěžených od dopravců a následně domluveno financování a termín vyjetí nových spojů.

 

S velkým potěšením tak chceme informovat nejen Votičáky, že od změny jízdního řádu v prosinci 2018 budou zavedeny tři nové páry autobusů v pracovní dny. Společnost COMETT PLUS zajistí jeden dopolední spoj s návazností na rychlík a od něj s příjezdem do Olbramovic v 10:39. Společnost ČSAD Benešov zajistí spoj s návazností na rychlík a od něj s příjezdem do Olbramovic v 11:39 a 18:39.

 

Bohužel ani jeden dopravce neměl volný autobus na zajištění návozu na spoj v 19:39 a z provozních důvodů nebylo možné upravit časovou polohu potencionálně návazných spojů na rychlíky v 7:22 a 7:39. Naopak pozitivní zprávou je zajištění návozu na nový spěšný vlak do Olbramovic s odjezdem v 6:59. I přes tyto informace přijal organizátor dopravy tyto požadavky kladně a budou řešeny v souvislosti s rozšířením integrované dopravy na autobusy v roce 2019. Výsledným cílem Města Votice, Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS a IDSK je zajištění kyvadlové dopravy k téměř každému rychlíku v pracovní dny a určitá návaznost i o víkendech.

 

Další pozitivní zprávou pro cestující je to, že bylo díky podnětu z Votic zahájeno jednání mezi organizací ROPID a organizací CHAPS, která provozuje vyhledávač spojení IDOS. V tomto vyhledávači totiž cestující nemohli najít část stávajících kyvadlových spojů. Dle aktuálních informací se jedná o technický problém většího rázu a na vyřešení tohoto nelogického vyhledávání spojů budou pražský i středočeský organizátoři dopravy dohlížet a Město Votice o vyřešení informovat.

 

Město Votice chce partnerské organizaci IDSK a ROPID poděkovat za korektní a profesionální přístup při jednáních a věří, že rozšíření nabídky spojů přijmou občané s potěšením a přiměje další cestující k využívání veřejné hromadné dopravy.


U nás to žijeAktuality

Před relativně krátkou dobou jsme vás informovali o nové iniciativě za další rozšíření provozu kyvadlových autobusů Votice – Olbramovice, nádraží, které zajišťují návoz a odvoz cestujících na rychlíky do Prahy, Českých Budějovic, ale také Tábora nebo Benešova. Po náročných jednáních, která vedl starosta Votic Jiří Slavík, došlo k rozhodnutí rozšířit dopravu o tři nové páry spojů v pracovní dny, které budou financovány z rozpočtu Středočeského kraje.

Dalších dvacet účastníků přibylo na pátém ročníku Šustova běhu, který pořádá základní škola v Jankově. Letos běželo 146 běžců všech věkových kategorií po trati dlouhé 4 650 metrů. Závod je vyvrcholením dlouhodobé snahy jankovské školy přivést k pohybu a běhání jak širokou veřejnost, tak děti.  Malé tréninky na Šustův běh se konaly a konají každé páteční odpoledne.

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem dalšího společného projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními počiny v sociální oblasti, tedy vytvořením Sociálního fondu ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc vypovídá o plánovaném a koordinovaném postupu samospráv na Voticku.

Bav seAkce v mikroregionu