Mikroregion Votice

Vývoj dopravní obslužnosti na Voticku v roce 2018

led 22, 2019

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Tento problém se Středočeskému kraji podařilo vyřešit až na podzim 2018 zavedením tzv. „multikanálového odbavovacího systému“, který umožňuje i nákup jízdenek přes mobilní aplikaci PID Lítačka. K úpravě termínu vstupu Voticka do PID se vyjádřil starosta Votic Jiří Slavík: „ Velice mne mrzí, že se v roce 2018 nepodařilo zrealizovat slib Středočeského kraje a integrovat Voticko do PID, jelikož samotná problematika odbavovacího systému se dotýkala převážně oblastí, kde existují příměstské autobusové linky do Prahy.“ K budoucnosti integrace dále starosta poznamenává: „ Na poslední valné hromadě Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS zástupci Středočeského kraje deklarovali, že Voticko se integrace dočká na podzim roku 2019. Pro realizaci tohoto termínu udělám osobně maximum a s potěšením mohu říci, že kolotoč jednání se podařilo nastartovat.“

 

V roce 2018 se podařilo opakovaně navýšit počet linkových autobusů z Votic do Olbramovic k rychlíkům. I k tomu se vyjádřil votický starosta: „ V květnu 2018 došlo díky drobné úpravě časové polohy dvou autobusů Votice – Vojkov, Sledovice k navýšení počtu autobusů na Veselku o jeden pár spojů.“ Starosta Slavík dále pokračoval: „ Se změnou jízdního řádu v prosinci 2018 došlo k dalšímu podstatnému navýšení dopravní obslužnosti k olbramovické železniční stanici, a to o 3 nové páry autobusů v dopoledních hodinách a jeden pár autobusů v odpoledních hodinách v pracovní dny. Upraven byl též jízdní řád stávajících autobusových spojů do jednotného taktu.“

 V minulém roce došlo i k úpravě provozu na železnici, jak pan starosta poznamenává: „S prosincovou změnou jízdního řádu došlo k zavedení nového přímého spěšného vlaku z Olbramovic do Prahy ráno, ke kterému byl zajištěn autobusový přípoj z Votic. I přes snahu Votic, Heřmaniček a Sedlce-Prčice nebylo prozatím možno zrealizovat jeho protažení na votické nádraží na Beztahově a do Heřmaniček.“ S touto změnou vznikl i jeden přímý osobní vlak Votice – Sedlčany, který do té doby nebyl v jízdním řádu uveden. Na jaře došlo k protažení dopravní integrace železniční dopravy až do zastávky Votice, na konci léta až do Mezna. Cestující tak mohou využívat při cestách vlakem, kromě tarifu Českých drah, i tarif Pražské integrované dopravy.

 Nakonec se Jiří Slavík vyjádřil k vizi pro rok 2019: „Ještě na sklonku roku 2018 se  Město Votice postavilo do čela vlastních příprav na integraci do PID, aby byl tento projekt úspěšný a vyhovoval v prvé řadě Votičákům a dalším občanům našeho regionu a nejednalo se o úpravy takzvaně „shora“ bez dostatečné místní znalosti. Tato naše iniciativa se setkala s pozitivní odezvou zástupců Integrované dopravy Středočeského kraje a přináší tak mnohem větší vliv samospráv na výslednou podobu tohoto projektu.“ Pro potřeby integrace do PID byla zahájena příprava pro vybudování autobusové zastávky na Americe, kam by v roce 2019 měl zajet poprvé linkový autobus. 

Jan Vachtl


U nás to žijeAktuality

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Výběrová řízení na čtyři pracovní místa vypisuje Městský úřad ve Voticích. Jde o pozice vedoucího odboru správních činností a dopravy, referenta územního plánování, referenta pro vodoprávní úřad a asistentku místostarosty města. Více informací najdete ZDE.

Bav seAkce v mikroregionu