Mikroregion Votice

Vývoj dopravní obslužnosti na Voticku v roce 2018

led 22, 2019

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Tento problém se Středočeskému kraji podařilo vyřešit až na podzim 2018 zavedením tzv. „multikanálového odbavovacího systému“, který umožňuje i nákup jízdenek přes mobilní aplikaci PID Lítačka. K úpravě termínu vstupu Voticka do PID se vyjádřil starosta Votic Jiří Slavík: „ Velice mne mrzí, že se v roce 2018 nepodařilo zrealizovat slib Středočeského kraje a integrovat Voticko do PID, jelikož samotná problematika odbavovacího systému se dotýkala převážně oblastí, kde existují příměstské autobusové linky do Prahy.“ K budoucnosti integrace dále starosta poznamenává: „ Na poslední valné hromadě Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS zástupci Středočeského kraje deklarovali, že Voticko se integrace dočká na podzim roku 2019. Pro realizaci tohoto termínu udělám osobně maximum a s potěšením mohu říci, že kolotoč jednání se podařilo nastartovat.“

 

V roce 2018 se podařilo opakovaně navýšit počet linkových autobusů z Votic do Olbramovic k rychlíkům. I k tomu se vyjádřil votický starosta: „ V květnu 2018 došlo díky drobné úpravě časové polohy dvou autobusů Votice – Vojkov, Sledovice k navýšení počtu autobusů na Veselku o jeden pár spojů.“ Starosta Slavík dále pokračoval: „ Se změnou jízdního řádu v prosinci 2018 došlo k dalšímu podstatnému navýšení dopravní obslužnosti k olbramovické železniční stanici, a to o 3 nové páry autobusů v dopoledních hodinách a jeden pár autobusů v odpoledních hodinách v pracovní dny. Upraven byl též jízdní řád stávajících autobusových spojů do jednotného taktu.“

 V minulém roce došlo i k úpravě provozu na železnici, jak pan starosta poznamenává: „S prosincovou změnou jízdního řádu došlo k zavedení nového přímého spěšného vlaku z Olbramovic do Prahy ráno, ke kterému byl zajištěn autobusový přípoj z Votic. I přes snahu Votic, Heřmaniček a Sedlce-Prčice nebylo prozatím možno zrealizovat jeho protažení na votické nádraží na Beztahově a do Heřmaniček.“ S touto změnou vznikl i jeden přímý osobní vlak Votice – Sedlčany, který do té doby nebyl v jízdním řádu uveden. Na jaře došlo k protažení dopravní integrace železniční dopravy až do zastávky Votice, na konci léta až do Mezna. Cestující tak mohou využívat při cestách vlakem, kromě tarifu Českých drah, i tarif Pražské integrované dopravy.

 Nakonec se Jiří Slavík vyjádřil k vizi pro rok 2019: „Ještě na sklonku roku 2018 se  Město Votice postavilo do čela vlastních příprav na integraci do PID, aby byl tento projekt úspěšný a vyhovoval v prvé řadě Votičákům a dalším občanům našeho regionu a nejednalo se o úpravy takzvaně „shora“ bez dostatečné místní znalosti. Tato naše iniciativa se setkala s pozitivní odezvou zástupců Integrované dopravy Středočeského kraje a přináší tak mnohem větší vliv samospráv na výslednou podobu tohoto projektu.“ Pro potřeby integrace do PID byla zahájena příprava pro vybudování autobusové zastávky na Americe, kam by v roce 2019 měl zajet poprvé linkový autobus. 

Jan Vachtl


U nás to žijeAktuality

Ve středu 29. května se v obřadní síni městského úřadu ve Voticích uskutečnilo zasedání Mikroregionu Voticko spojené se setkáním starostů ORP Votice. Z bohatého programu vypíchněme řešení smluvního zajištění svozu odpadů, organizační změny na MěÚ Votice, dopravní obslužnost nebo dotace.

Silnice první třídy číslo tři. Nebo také mezinárodní silnice E55. Právě to je velice rušná silniční komunikace s dvojím označením, která prochází kolem Votic. Každý, kdo tuhle silnici, přezdívanou i jako silnice smrti, někdy jel, ví, jak extrémně je tato spojnice dopravou zatížena. A tak to bude bezpochyby až do zprovoznění dálnice D3 z Prahy na jih Čech.

Středočeský kraj by se měl podle návrhu středočeských krajských radních finančně spolupodílet na vypracování projektové dokumentace nové páteřní cyklostezky na Voticku. „Tamnímu mikroregionu chceme prostřednictvím individuální dotace poskytnout na projektovou dokumentaci o celkové hodnotě 1,5 milionu korun, celkem 700 tisíc korun, z toho 847 tisíc korun by uhradily obce. Konečné rozhodnutí v udělení či neudělení dotace budou mít zastupitelé kraje,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Bav seAkce v mikroregionu