Mikroregion Votice

Archiv novinek

Místní akční skupina Voticko má čtyřicet jedna členů

čen 19, 2020

VOTICE Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční skupina Voticko. Ustavující schůze se uskutečnila ve středu 17. června v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. 
Mezi členy spolku (MAS Voticko má statut zapsaného spolku) jsou obce ORP Votice (vyjma Jankova), Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, hasičské, sportovní a další zájmové spolky, obecně-prospěšná společnost, podnikatelé a jeden aktivní občan.

VOTICE Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční skupina Voticko. Ustavující schůze se uskutečnila ve středu 17. června v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. 
Mezi členy spolku (MAS Voticko má statut zapsaného spolku) jsou obce ORP Votice (vyjma Jankova), Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, hasičské, sportovní a další zájmové spolky, obecně-prospěšná společnost, podnikatelé a jeden aktivní občan.  
Místní akční skupině bude předsedat zvěstovský starosta Karel Babický, místopředsedy byli zvoleni soukromý zemědělec Jiří Kříž a Jaroslav Kmoch ze spolku Železnice Česká Sibiř. Dále byli zvoleni členové a předsedové výběrové komise a monitorovacího a kontrolního výboru. Celkem je v orgánech Místní akční skupiny Voticko zastoupeno 17 z 41 členů, a to podle kritérií, stanovených pro složení orgánů místních akčních skupin.  
Tváří Místní akční skupiny Voticko je manažerka Bc. Nikola Tupá. Ta novou MASku připraví na certifikaci, při níž bude prokazováno, že organizace plní standardy vyžadované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a je schopna plnit požadavky, kladené na místní akční skupiny. Bude také pracovat na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro následující programové období 2021–2027 a definovat potřeby našeho regionu. „Předpokládáme, že po nezbytných administrativních úkonech bude naše místní akční skupina vypisovat výzvy pro žadatele o evropské peníze a následně vybraným projektům přerozdělovat finance z evropských fondů v roce 2022,“ uvedla manažerka Bc. Nikola Tupá.  
Nová místní akční skupina má před sebou mnoho práce. Její předseda Karel Babický je ale přesvědčen, že tato práce se Voticku rozhodně vyplatí. A nejde pouze o již zmíněné evropské peníze. „Dosud jsme ani v rámci obcí ani mikroregionu příliš nepracovali s podnikatelskou sférou, věřím, že i díky místní akční skupině se podaří tento sektor oslovit a nabídnout mu oboustranně prospěšnou spolupráci,“ uvedl.  
 

Kontakt pro média 
Bc. Nikola Tupá 
manažerka Místní akční skupiny Voticko 
tupa@mikroregionvoticko.cz