Mikroregion Votice

Archiv novinek

Služby komunitního centra Voticka fungují i přes léto

srp 7, 2020

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) funguje od roku 2018 v přízemí votického kláštera Komunitní centrum Voticka. Sdružuje poskytovatele sociálních služeb a komunitní, vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně i díky finančnímu příspěvku sociálního fondu ORP Votice. Jak může pomoci třeba i Vám? Na to jsem se ptala koordinátorky Komunitního centra a sociální práce Petry Kocourkové.

Petro, působíte na Voticku jako sociální koordinátorka už takřka rok a půl. Co je náplní Vaší práce?
Jako sociální koordinátorka vyhledávám osoby, které potřebují pomoci, poskytuji jim poradenství v sociální oblasti, pomáhám jim řešit jejich problémy a komunikovat s úřady, kam klienty často doprovázím. V současné době pomáhám zhruba dvaceti lidem.
Jaké nejčastější problémy řešíte?
Především problémy, spojené se stářím a pak také s dluhy. Proto velmi vítám, že v rámci komunitního centra funguje Občanská poradna Diakonie ČCE, která poskytuje také poradenství související s řešením dluhů včetně právní poradny. V souvislosti se stářím jsem ráda, že u nás bude od srpna působit Dementia, která pomáhá osobám, pečujícím o blízké, postižené Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence.
Kanceláře Občanské poradny organizace Dementia najdeme v klášteře. Jaké další služby zde mohou lidé využít?
Funguje zde Psychosociální poradna Rodinného centra Radost, která poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. Můžete také využít služby Charity České republiky, která poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provozuje potravinovou banku. Sociálně-aktivizační služby a sanaci rodiny (preventivní nástroj podpory rizikových rodin, který má předcházet, mírnit, eliminovat příčiny ohrožení dítěte – pozn. aut.) poskytuje Statek Vlčkovice. Informace o těchto službách najdete na www.klaster-votice.cz v záložce Komunitní centrum a sociální služby.
Komunitní centrum zaštiťuje také vzdělávací aktivity…
Pro žáky 1. a 2. stupně základní školy nabízíme od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách bezplatné doučování. Cizinci mohly využít nedělní podvečerní intenzivní kurz českého jazyka pro cizince.
Plánujete aktivity komunitního centra ještě rozšířit?
Po domluvě s vedením města a s MKC Votice bude na podzim komunitní centrum rozšířeno, tak, aby mohla být rozšířena nabídka služeb. Rádi bychom se více zaměřili na práci s veřejností. Chystáme besedy a přednášky s odborníky ze sociální a zdravotní oblasti a rádi bychom také více zapojili do dění seniory. O aktivitách Komunitního centra Voticka chceme dávat více vědět, třeba i prostřednictvím Votických novin.
Komu jsou služby komunitního centra určené?
Využít bezplatně je mohou občané celého ORP Voticko, tedy obce na území Mikroregionu Voticko, který mě zaměstnává. Spolupracuji samozřejmě s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Votice. Užší spolupráci, zvláště při pořádání akcí pro veřejnost, navážu také s MKC Votice, které zajišťuje provoz kláštera.
Jak Vás mohou zájemci o služby Komunitního centra Voticka kontaktovat?
Mohou mi zavolat na telefonní číslo 601 546 326 nebo mi napsat e-mail na: kocourkova@mikroregionvoticko.cz
Jana Špačková