Mikroregion Votice

Archiv novinek

Starý sklad nahradila moderní dílna

srp 25, 2020

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Malotřídní základní škola disponuje hlavní a zároveň jedinou školní budovou. V loňském školním roce ji navštěvovalo jedenapadesát žáků v pěti ročnících prvního stupně. V budově jsou umístěny šatny, kmenové třídy a družina. Dosud chybějící tematické učebny byly jen přáním pedagogů, a to nejen kvůli finanční náročnosti na zřízení takových učeben, ale také vzhledem k prostorovému uspořádání historické budovy. Jako vhodné řešení se ukázalo využít místo, na němž stál starý sklad – nachází se totiž na školní zahradě v blízkosti hlavní budovy. Zahrada navíc poskytuje množství přírodního materiálu, dobře využitelného pro výuku.

„Kancelář Mikroregionu Voticko pomohla v loňském roce Obci Olbramovice a Základní a mateřské škole zpracovat žádost o dotaci na vybudování celoročně využitelné dílny. Žádost byla podána do výzvy č. 6 – Vzdělávání, kterou vyhlásila Místní akční skupina Posázaví prostřednictvím realizace komunitně vedeného strategického rozvoje. Žádost o dotaci byla úspěšná – projekt v hodnotě zhruba 2,7 milionu korun byl podpořen dotací ve výši 2,4 milionu korun,” uvádí manažerka Mikroregionu Voticko Lucie Krubnerová.

V uplynulých měsících byla nejprve částečně stržena budova starého skladu a na jeho místě vyrostla zděná stavba, z části obložená dřevem. Její součástí je otevřená, ale zastřešená část s dřevěnými stoly a lavicemi. Nová učebna má kapacitu dvanáct žáků a je vybavena dílenskými stoly, třemi stanovišti s mikroskopy, keramickou pecí, hrnčířskými kruhy a zázemím, které bude využíváno v době mimo školní vyučování. „Učebnu využije školní družina, zájmové kroužky, organizované školou, ale třeba také veřejnost v rámci rukodělných kurzů,” plánuje ředitelka školy Věra Kutišová. 

„Budova je moderně řešená i co do technických náležitostí. Vytápí ji tepelné čerpadlo, na střeše jsou umístěny solární kolektory na ohřev teplé užitkové vody,” dodává olbramovický starosta Ivan Novák.

Vzhledem k tomu, že si olbramovická malotřídka klade za cíl být tzv. komunitní školou (tj. nejen pro žáky, ale pro všechny) a realizuje školní vzdělávací program „Šťastné dítě – tvořivá škola”, je vybudování moderní dílny dalším předpokladem k realizaci tohoto programu.

Mikroregion Voticko