Mikroregion Votice

Centrum společných služeb

4. setkání starostů DSO

lis 6, 2017

Setkání starostů DSO Mikroregion Voticko v rámci projektu Posilování adminsitrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017  v prostorách refektáře Kláštera sv. Františka z Assisi od 13:30 hod.

Po setkání bude následovat Členská schůze DSO

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017  v prostorách refektáře Kláštera sv. Františka z Assisi od 13:30 hod.

V případě, že se setkání nebudete moci zúčastnit a budete vysílat zástupce přikládáme vzor plné moci k vyplnění.

Pozvánka

Plná moc