Mikroregion Votice

Komunitní centrum Voticka v klášteře rozšířilo své služby

říj 8, 2020

V roce 2007 mohli občané Voticka využít pouze jednu sociální službu – Pečovatelskou službu Benešov. Dnes jich ve Voticích pomáhá hned osm a potřební se mohou se svými problémy obracet také na sociální koordinátorku.

Pestrá paleta sociálních služeb, kterou byste ve městech velikosti a typu Votic jen těžko hledali, si však klade podmínky na vhodné zázemí. Díky vstřícnosti města Votice byly pro potřeby Komunitního centra Voticka a jím koordinovaných sociálních služeb uvolněny čtyři kanceláře patra východního křídla kláštera sv. Františka z Assisi. Rozšíření komunitního centra Voticka o nové služby a nové prostory se vzhledem k pandemii covid–19 konalo ve čtvrtek 1. října v komorním duchu.

„Posláním Komunitního centra Voticka je naplnění kulturního, vzdělanostního a sociálního rozměru kláštera. Sdružujeme poskytovatele sociálních služeb a komunitní, vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost. Přinášíme přehlednější a vzájemně propojené sociální služby v mikroregionu,“ přiblížila činnost Komunitního centra sociální koordinátorka Petra Kocourková a zmínila, že v klášteře můžete najít pomoc, radu i porozumnění v Občanské poradně Diakonie Střední Čechy, v Psychosociální poradně Rodinného centra Radost, u organizace Dementia, která pomáhá osobám, pečujícím o lidi s Alzheimerem či jinou formou demence nebo u Farní charity Starý Knín. Sociálně aktivizační služby a sanaci rodiny nabízí v klášteře Statek Vlčkovice, kurzy českého jazyka pro cizince Centrum na podporu integrace cizinců. Děti ohrožené školním neúspěchem mohou využít doučování, zajišťované v rámci Místního vakčního plánu Mikroregionu Voticko. Nově působí v Komunitním centru Voticka také psycholog pro děti i dospělé – Jan Kolář, který funguje ve školách na Voticku jako sdílený psycholog.

Všechny sociální služby jsou nyní soustředěny na jednom místě, což přináší jejich uživatelům zjednodušení a komfort. Poskytovatelé služeb spolu mohou také lépe komunikovat a pokud to situace vyžaduje, potřebné si „předávat“.
Sociální služby v rámci Komunitního centra Voticka jsou poskytovány bezplatně, vyjma psychologa, který své služby po domluvě s Mikroregionem Voticko poskytuje za nižší sazbu. I další aktivity jsou bezplatné – například přednášky organizace Dementia nebo od listopadu plánované setkávání s porodní asistentkou a laktační poradkyní Janou Libovickou.

Rozšíření sociálních služeb a frekvenci jejich působnosti starosta města Jiří Slavík kvitoval: „Věřím, že si občané cestu za sociálními službami najdou. Některé z poskytovaných služeb jsou v dnešní době poměrně těžko dostupné a jsem rád, že za nimi občané nemusí jezdit daleko. Těší mě, že se klášteru podařilo vrátit i jeho sociální rozměr, který v minulosti měl.“

„Děkuji městu Votice za možnost pronájmu prostor pro provoz Komunitního centra Voticka a MKC Votice za spolupráci se sociální koordinátorkou, která má projekt na starosti,“ dodal předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.

Mikroregion Voticko


U nás to žijeAktuality

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaké změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

 

Za dodržení všech bezpečnostních opatření se v úterý 4. května uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko. Ještě před ní měli starostové možnost debatovat se členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje. Jde o patnáctičlennou komisi zastupitelstva kraje, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi samosprávami a krajem. Votice si vybrala jako místo pro své vůbec první výjezdní setkání.

Bav seAkce v mikroregionu