Mikroregion Votice

Prostřednictvím Mikroregionu Voticko bylo loni požádáno o takřka devadesát dotací

led 19, 2021

Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové a starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík informoval o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo se o novém odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna 2021, ale také o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Především se však hodnotila činnost mikroregionu v roce 2020.

 

Dotace

Kancelář Mikroregionu Voticko pomáhá obcím, spolkům, podnikatelům i soukromým osobám s administrací dotačních akcí. Je průvodcem složitou grantovou a dotační politikou, ať už jde o krajské, národní a evropské dotační zdroje nebo o granty, vypisované jinými poskytovateli. Vyhledá pro žadatele příslušný dotační titul, připraví žádost i výběrové řízení, ale i závěrečné vyhodnocení, případně monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. „V loňském roce bylo za pomoci kanceláře Mikroregionu Voticko úspěšně podáno takřka 90 žádostí o dotace. Celkový objem požadovaných dotačních peněz je takřka 137 milionů korun. Některé projekty již byly loni zrealizovány, některé čeká realizace v letošním roce,“ říká předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška. Mimo to kancelář svazku obcí zajišťovala administraci dotačních akcí z předchozích let.
Nejvíce žádostí o dotace bylo v loňském roce podáno do dotačních výzev Středočeského kraje. Peníze pomáhaly v Ješeticích, kde bylo s jejich přispěním vybudováno kontejnerové stání. V Mezně vyměnili topení v hasičském domě a zrekonstruovali obecní dům v Lažanech. Obec Miličín zrekonstruovala střechu požární zbrojnice a upravila systém vytápění v budově základní školy. Díky penězům ze Středočeského kraje je zrekonstruovaná místní komunikace v Hojšíně u Neustupova. Rozsáhlé opravy se dočká také hasičská zbrojnice ve Vrchotových Janovicích. Hasiči z Červeného Újezdu, Střezimíře, Ješetic a Zvěstova mají k dispozici nové hasičské automobily, podařilo se získat dvě dotace na rekonstrukci základní školy ve Vrchotových Janovicích, která se uskuteční v roce 2021. Ve Zvěstově kraj podpořil obnovu zámku a akci Open Air Zvěstov 2020. Spolek Železnice Česká Sibiř mohl zakoupit vozík pod drezínu. Město Votice získalo dotaci na financování projektové dokumentace dopravního terminálu P+R na vlakovém nádraží na Beztahově, dále zrestaurovalo schody u kostela svatého Františka z Assisi a dovybavilo votickou jednotku sboru dobrovolných hasičů ochrannými prostředky.

„Sbory dobrovolných hasičů Jankově, Střezimíři, Vrchotových Janovicích a v Heřmaničkách a tělovýchovné jednoty v Jankově, Vrchotových Janovicích, Miličíně, Voticích a Ratměřicích využily dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ připomíná manažerka Mikroregionu Voticko Eliška Melicharová.
Přes Místní akční skupinu Krajina srdce získala evropské dotační peníze na rekonstrukci požární zbrojnice v Nových Dvorech a na vybavení sálu pohostinství v Červeném Újezdě obec Červený Újezd. Sál, sokolovnu nebo klubovnu vybaví v letošním roce také obce Ješetice, Heřmaničky a Střezimíř. Podnikatel Ladislav Homola úspěšně požádal o dotaci na užitkový vůz pro svou činnost. Přes Místní akční skupinu Posázaví budou čerpat dotace na vybavení svých zařízení pro spolkovou či kulturní činnost obce Jankov, Miličín a Ratměřice. Obec Vojkov díky těmto financím pořídí promítací a ozvučovací techniku do spolkové místnosti, votická knihovna bude vybavena novou informační technikou pro veřejnost i pro práci knihovnic.
Loni byly podány žádosti do vypsaných výzev Ministerstva zemědělství ČR. V letošním roce bude opravena kaplička v Durdicích, zvonička v Minarticích, kříže v katastru Vojkova, Votic, Vrchotových Janovic a hřbitovní zeď ve Vojkově. Votice úspěšně žádaly o kompenzaci za umístění koní z Jankova do náhradní péče, obec Ratměřice požádala o kompenzaci „za kůrovce“, zemědělec Jan Počepický využije dotační peníze na pořízení baličky senáže.
Z Národního programu životní prostředí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí, budou upraveny zahrady mateřských škol ve Voticích a Heřmaničkách a dofinancována intenzifikace čistírny odpadních vod ve Voticích.
Z dotačního programu Ministerstva financí ČR požádala obec Střezimíř na půdní vestavbu dvou bytů a obec Ratměřice na výstavbu jednoho bytu. Z příspěvku z programu Ministerstva obrany ČR bude město Votice opravovat v letošním roce pomník T. G. Masaryka na náměstí před sokolovnou. Z Ministerstva kultury ČR byly opraveny fresky v kapli Božího hrobu na votickém hřbitově, z nadace Občanského fóra získal Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“ finance na restaurování obrazu Klanění tří králů.

Na konci roku kancelář Mikroregionu Voticka zpracovávala žádosti o dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, a to zejména na opravu místních komunikací, ale i třeba obnovu multifunkčního hřiště u ZŠ Votice a projekt pro připomenutí výročí 20 let Mikroregionu Voticko.

„Velké investice byly v loňském roce i v Olbramovicích, kde kancelář Mikroregionu Voticko pomáhala při realizaci sociálního bydlení z dotace z Evropského regionálního programu (IROP) a při získání dotace na komplexní obnovu kabin SK Olbramovice z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, V Miličíně byly v loňském roce vybudovány odborné učebny pro výuku jazyků a polytechniky a ve Voticích se připravuje k otevření nová  učebna pro informační technologie a zrekonstruované prostory pro výuku vaření,” doplňuje manažerka mikroregionu Lucie Krubnerová.


Další aktivity

Kromě dotačního managementu se kancelář Mikroregionu Voticko věnuje v rámci Centra společných služeb odbornému poradenství, které využívají především obce, a také společným projektům – Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání, Sociálnímu fondu ORP Votice, Komunitnímu centru Voticka, dopravní obslužnosti, projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, odpadovému hospodářství, ale také rozvoji spolupráce na území obce s rozšířenou působností. Spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli a aktivními jednotlivci podpoří i Místní akční skupina Voticko, která vznikla v červnu loňského roku. Spolupráce s dobrovolnými svazky obcí ve Středočeském kraji byla v loňském roce posílena vznikem Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje.
Mikroregion Voticko o svých aktivitách dává vědět prostřednictvím webu www.mikroregionvoticko.cz a facebookové stránky Mikroregion Voticko. Více se o činnosti dobrovolného svazku obcí dozvídáte pravidelně z Votických novin a ze zpravodajů členských obcí mikroregionu. Nejinak tomu bude i v letošním roce.

 

 

 


U nás to žijeAktuality

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaké změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

 

Za dodržení všech bezpečnostních opatření se v úterý 4. května uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko. Ještě před ní měli starostové možnost debatovat se členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje. Jde o patnáctičlennou komisi zastupitelstva kraje, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi samosprávami a krajem. Votice si vybrala jako místo pro své vůbec první výjezdní setkání.

Bav seAkce v mikroregionu