Mikroregion Votice

Archiv novinek

Prostřednictvím Mikroregionu Voticko bylo loni požádáno o takřka devadesát dotací

led 19, 2021

Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové a starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík informoval o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo se o novém odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna 2021, ale také o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Především se však hodnotila činnost mikroregionu v roce 2020.

 

Dotace

Kancelář Mikroregionu Voticko pomáhá obcím, spolkům, podnikatelům i soukromým osobám s administrací dotačních akcí. Je průvodcem složitou grantovou a dotační politikou, ať už jde o krajské, národní a evropské dotační zdroje nebo o granty, vypisované jinými poskytovateli. Vyhledá pro žadatele příslušný dotační titul, připraví žádost i výběrové řízení, ale i závěrečné vyhodnocení, případně monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. „V loňském roce bylo za pomoci kanceláře Mikroregionu Voticko úspěšně podáno takřka 90 žádostí o dotace. Celkový objem požadovaných dotačních peněz je takřka 137 milionů korun. Některé projekty již byly loni zrealizovány, některé čeká realizace v letošním roce,“ říká předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška. Mimo to kancelář svazku obcí zajišťovala administraci dotačních akcí z předchozích let.
Nejvíce žádostí o dotace bylo v loňském roce podáno do dotačních výzev Středočeského kraje. Peníze pomáhaly v Ješeticích, kde bylo s jejich přispěním vybudováno kontejnerové stání. V Mezně vyměnili topení v hasičském domě a zrekonstruovali obecní dům v Lažanech. Obec Miličín zrekonstruovala střechu požární zbrojnice a upravila systém vytápění v budově základní školy. Díky penězům ze Středočeského kraje je zrekonstruovaná místní komunikace v Hojšíně u Neustupova. Rozsáhlé opravy se dočká také hasičská zbrojnice ve Vrchotových Janovicích. Hasiči z Červeného Újezdu, Střezimíře, Ješetic a Zvěstova mají k dispozici nové hasičské automobily, podařilo se získat dvě dotace na rekonstrukci základní školy ve Vrchotových Janovicích, která se uskuteční v roce 2021. Ve Zvěstově kraj podpořil obnovu zámku a akci Open Air Zvěstov 2020. Spolek Železnice Česká Sibiř mohl zakoupit vozík pod drezínu. Město Votice získalo dotaci na financování projektové dokumentace dopravního terminálu P+R na vlakovém nádraží na Beztahově, dále zrestaurovalo schody u kostela svatého Františka z Assisi a dovybavilo votickou jednotku sboru dobrovolných hasičů ochrannými prostředky.

„Sbory dobrovolných hasičů Jankově, Střezimíři, Vrchotových Janovicích a v Heřmaničkách a tělovýchovné jednoty v Jankově, Vrchotových Janovicích, Miličíně, Voticích a Ratměřicích využily dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ připomíná manažerka Mikroregionu Voticko Eliška Melicharová.
Přes Místní akční skupinu Krajina srdce získala evropské dotační peníze na rekonstrukci požární zbrojnice v Nových Dvorech a na vybavení sálu pohostinství v Červeném Újezdě obec Červený Újezd. Sál, sokolovnu nebo klubovnu vybaví v letošním roce také obce Ješetice, Heřmaničky a Střezimíř. Podnikatel Ladislav Homola úspěšně požádal o dotaci na užitkový vůz pro svou činnost. Přes Místní akční skupinu Posázaví budou čerpat dotace na vybavení svých zařízení pro spolkovou či kulturní činnost obce Jankov, Miličín a Ratměřice. Obec Vojkov díky těmto financím pořídí promítací a ozvučovací techniku do spolkové místnosti, votická knihovna bude vybavena novou informační technikou pro veřejnost i pro práci knihovnic.
Loni byly podány žádosti do vypsaných výzev Ministerstva zemědělství ČR. V letošním roce bude opravena kaplička v Durdicích, zvonička v Minarticích, kříže v katastru Vojkova, Votic, Vrchotových Janovic a hřbitovní zeď ve Vojkově. Votice úspěšně žádaly o kompenzaci za umístění koní z Jankova do náhradní péče, obec Ratměřice požádala o kompenzaci „za kůrovce“, zemědělec Jan Počepický využije dotační peníze na pořízení baličky senáže.
Z Národního programu životní prostředí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí, budou upraveny zahrady mateřských škol ve Voticích a Heřmaničkách a dofinancována intenzifikace čistírny odpadních vod ve Voticích.
Z dotačního programu Ministerstva financí ČR požádala obec Střezimíř na půdní vestavbu dvou bytů a obec Ratměřice na výstavbu jednoho bytu. Z příspěvku z programu Ministerstva obrany ČR bude město Votice opravovat v letošním roce pomník T. G. Masaryka na náměstí před sokolovnou. Z Ministerstva kultury ČR byly opraveny fresky v kapli Božího hrobu na votickém hřbitově, z nadace Občanského fóra získal Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“ finance na restaurování obrazu Klanění tří králů.

Na konci roku kancelář Mikroregionu Voticka zpracovávala žádosti o dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, a to zejména na opravu místních komunikací, ale i třeba obnovu multifunkčního hřiště u ZŠ Votice a projekt pro připomenutí výročí 20 let Mikroregionu Voticko.

„Velké investice byly v loňském roce i v Olbramovicích, kde kancelář Mikroregionu Voticko pomáhala při realizaci sociálního bydlení z dotace z Evropského regionálního programu (IROP) a při získání dotace na komplexní obnovu kabin SK Olbramovice z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, V Miličíně byly v loňském roce vybudovány odborné učebny pro výuku jazyků a polytechniky a ve Voticích se připravuje k otevření nová  učebna pro informační technologie a zrekonstruované prostory pro výuku vaření,” doplňuje manažerka mikroregionu Lucie Krubnerová.


Další aktivity

Kromě dotačního managementu se kancelář Mikroregionu Voticko věnuje v rámci Centra společných služeb odbornému poradenství, které využívají především obce, a také společným projektům – Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání, Sociálnímu fondu ORP Votice, Komunitnímu centru Voticka, dopravní obslužnosti, projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, odpadovému hospodářství, ale také rozvoji spolupráce na území obce s rozšířenou působností. Spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli a aktivními jednotlivci podpoří i Místní akční skupina Voticko, která vznikla v červnu loňského roku. Spolupráce s dobrovolnými svazky obcí ve Středočeském kraji byla v loňském roce posílena vznikem Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje.
Mikroregion Voticko o svých aktivitách dává vědět prostřednictvím webu www.mikroregionvoticko.cz a facebookové stránky Mikroregion Voticko. Více se o činnosti dobrovolného svazku obcí dozvídáte pravidelně z Votických novin a ze zpravodajů členských obcí mikroregionu. Nejinak tomu bude i v letošním roce.