Mikroregion Votice

Archiv novinek

Votice mají svou bezplatnou dluhovou poradnu

čec 18, 2016

Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci.

Poskytuje poradenství v oblasti – sociálních dávek, pojištění, pracovně-právních vztahů, majetkoprávních vztahů, řeší problémy v rodině či partnerských vztazích. Pokud má občan finanční problém nebo má pocit, že jsou pošlapána jeho práva, může se obrátit na nezávislého poradce. Ve Voticích začala působit Občanská poradna Diakonie Střed. Každé pondělí mezi 13 a 16 hodinou mohou občané využít jejích služeb v prostorách Klubu Sibiř (bývalá osvěta) v Husově ulici. Rady Občanské poradny jsou bezplatné, nezávislé a diskrétní.

Na poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky (734 516 733), písemně nebo elektronicky (poradnavotice.stred@diakonie.cz). Doporučujeme se předem objednat (v otevírací době kontaktního místa). Poslední klient je přijímán 30 minut před koncem otevírací doby. Předpokládaná doba konzultace je 30 minut, ve výjimečných případech 45 minut. Klient může službu kdykoliv ukončit, aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji znovu využít.

Občanská poradna Diakonie Střed vznikla v roce 2007 ve středisku Diakonie ČCE v Čáslavi. O tři roky později se stala členskou poradnou Asociace občanských poraden, která je garantem kvality občanského poradenství. V návaznosti na rozšíření místní působnosti čáslavského střediska byla poradna rozšířena o kontaktní místa v Kolíně, v Benešově a ve Voticích. Pracovníci poradny radí zejména v otázkách sociálně-právních, finanční problematiky, jednání s úřady apod.

Poradna si klade za cíl nejenom klientům poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale jim být především průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní situaci. Občanské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovištěm sociální péče, nestanovujíc sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírají funkci informačních kanceláří při úřadech. Slouží občanům v těžké životní situaci, těm, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívají tak k efektivnějšímu fungování státní správy.

Poskytovatel:                   Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín

Právní forma:                  Církevní právnická osoba

IČO:                                  427 44 326

Statutární zástupce:       PhDr. Petr Dvořák, PhD., ředitel střediska

Druh služby:                   Odborné sociální poradenství

Vedoucí služby:               Mgr. Vladimíra Šnajdarová

Adresa pracoviště:          Husova 383, 259 01 Votice (v prostorách YMCA Praha, NZDM Sibiř) - vedle kina


Otevírací doba:               pondělí 13:00 - 16:00 hod

Poradna byla pro veřejnost otevřena 25. 1. 2016. Provoz je financován DSO Mikroregion Votice.