Mikroregion Votice

Archiv novinek

Nejen naučné stezky, ale také samostatné informační panely potřebují údržbu a obnovu

čec 26, 2021

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

V roce 2019 byly v rámci projektu podpořeného Středočeským krajem zrevidovány naučné stezky v národním geoparku a turistické destinaci Kraj blanických rytířů. Účelem projektu bylo analyzovat tuto konkrétní část návštěvnické infrastruktury v nově certifikované turistické oblasti Kraj blanických rytířů. Hodnotící formulář pro potřeby hodnocení naučných stezek ve Středočeském kraji zpracovala Kateřina Červenková z ČSOP Vlašim, samotné hodnocení stezek včetně jejich fyzické kontroly provedl vyškolený tým hodnotitelů z ČSOP Vlašim. Kritéria pro hodnocení naučných stezek si všímala trasy, značení, obsahové náplně, interpretace, designu a stavu.


Revizí prošlo celkem 21 naučných stezek. Závěrečné zhodnocení konstatovalo, že všechny stezky v destinaci a geoparku Kraj blanických rytířů budou v budoucnu potřebovat obnovu a je v zájmu destinace, aby vlastníci a tvůrci nových stezek dostali v regionu metodickou podporu při jejich vytváření. Součástí závěrečného vyhodnocení proto byla doporučení pro vlastníky naučných stezek, případně pro destinaci.
Většina naučných stezek v Kraji blanických rytířů byla financována za pomoci dotací, na jejich obnovu po letech však vlastníci často nemají finance, čas ani kapacity. Informační tabule naučných stezek jsou často výraznými prvky v krajině, je proto důležité, aby se objevovaly na smysluplných místech a obsahovaly relevantní, pro turisty přínosné informace. V případě vzniku nových naučných stezek nabízí Kraj blanických rytířů pomocnou ruku, jako například metodickou pomoc při vzniku naučné stezky Za pověstmi Voticka, kterou realizovalo Městské kulturní centrum Votice v roce 2021.


Obnova turistického mobiliáře na Voticku


Nejen naučné stezky, ale také jednotlivé informační panely významně zasahují do krajinného rázu. V regionu snad není náves či náměstí, které by v minulosti nebylo osazeno informačním panelem s mapou, textem o obci, osadách nebo o místních zajímavostech. Stejně jako naučné stezky, i tyto informační panely vznikaly postupně, většinou za podpory dotací. Díky dvěma projektům realizovaným z participativního rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020, které realizuje Mikroregion Voticko, se Kraj blanických rytířů podílí na obnovách mobiliáře v obcích na Voticku.


„Celková hodnota obou projektů je 860 000 korun. Z toho 800 000 korun pokryjí krajské peníze, 60 000 korunami se na projektu budou podílet obce, které o obnovu mobiliáře projevily zájem. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající,“ říká manažerka Mikroregionu Voticko Lucie Krubnerová.   


Nové informační tabule budou respektovat místní poměry, zároveň ale lépe přihlédnou k potřebám turistů – ať už umístěním, přehlednou mapou s vyznačenými pěšími a cyklistickými trasami, zajímavými turistickými cíli, tipy na místa, kde se občerstvit a odkazem na nejbližší informační centrum. Nové informační panely v poutavém grafickém designu nahradí mnohde nefunkční (nečitelné, vandaly poškozené) či zastaralé (nejstarší informační tabule byly realizovány před dvaceti lety!) informační panely, často návsi a náměstí obcí spíše hyzdící.


Díky této spolupráci s Mikroregionem Voticko a obcemi na Voticku se podařilo zmapovat informační panely, a to nejen co do jejich lokace a vlastnictví, ale také rozměru, stavu a obsahu. Ne všechny informační panely se však díky dotačním financím podaří v letošním roce obnovit. Kraj blanických rytířů proto vstoupil v jednání s obcemi a nabídl spolupráci při obnově informačních panelů, případně i dalšího mobiliáře, tam, kde je to potřebné. Jde většinou o osady obcí nebo rozcestí turistických a cyklotras. Pokud i vy chodíte či jezdíte kolem informačního panelu, který volá po obnově, ozvěte se nám. Pokusíme se společně s vlastníkem informační tabule najít takové řešení, aby tento prvek krajinu či náves nehyzdil, ale naopak byl pro ni a pro turisty přínosem.


V podzimních a zimních měsících by Kraj blanických rytířů podobně jako na Voticku rád zmapoval stav informačních panelů i na Vlašimsku, Zručsku a Dolnokralovicku a případně, pokud bude ze strany vlastníků zájem, pomohl s jejich obnovou.
Pro více informací a s náměty na spolupráci kontaktujte manažerku Kraje blanických rytířů Terezu Kubištovou – e: kubistova@blanik.net, t: 739 716 091.