Mikroregion Votice

Díky dotacím se podařilo opravit obecní byty

kvě 31, 2022

Hned tři obce na Voticku žádaly v loňském roce o dotaci ve výzvě Podpora obnovy a rozvoje komunální infranstruktury, kterou vypsalo Ministerstvo financí ČR. Výzva byla určená na podporu občanské vybavenosti, konkrétně na rekonstrukci obecních bytů, případně na přestavbu prostor v obecních budovách na bytové jednotky. Výzva byla pro obce zajímavá zvláště v souvislosti s poměrně nízkou, minimálně desetiprocentní spoluúčastí.

S žádostmi, s jejichž podáním pomáhala obcím kancelář Mikroregionu Voticko, byly úspěšné obce Červený Újezd a Smilkov. Heřmaničky s projektem přestavby tříd bývalé školy ve Velkých Heřmanicích č.p. 2 na pět bytových jednotek za celkem 11 380 190 korun neuspěly, stejně jako dalších 252 žadatelů. „Podpořeno bylo pouze 75 žadatelů, tedy zhruba každý čtvrtý až pátý, což dokazuje, jak velký zájem o tento typ dotací mezi obcemi je,“ říká Eliška Melicharová z Mikroregionu Voticko.


V Červeném Újezdě, v budově bývalého vepřína, byla díky dotaci ve výši 4 267 783 Kč vybudována půdní vestavba dvou bytů a přístavba schodiště k těmto bytům. Práce provedl Jiří Ploc z Čekanic u Tábora za celkem 5 131 667 Kč vč. DPH. Byty o výměře 79,3 m2 a 79,2 m2 byly zkolaudovány v dubnu 2022.


Ve Smilkově se rekonstrukce dočkal byt v patře č.p. 58, v budově bývalé školy, a to za 751 174 korun. Dotace opět pomohla uhradit 90 % nákladů. Práce provedla firma Tomáše Hrdinky z Nových Dvorů.


„Obě obce doložily v žádostech o dotace dokumenty, které dokladují poptávku po možnostech pronájmu obecních bytů, které nemohly být dlouhodobě uspokojeny. V Červeném Újezdě byly vybudovány dva nové byty, které poptávku žadatelů alespoň z části uspokojí. Ve Smilkově byl nevyhovující stav bytu, poplatný době, zmodernizován tak, aby mohl dále sloužit jako nájemní byt,“ dodává Melicharová.


U nás to žijeAktuality

Poslední schůzkou řídícího výboru zakončil školní rok Místní akční program rozvoje vzdělávání v ORP Votice. Ten funguje už sedmým rokem, momentálně vstoupil do třetí etapy a jeho úkolem je pomáhat spolupráci mezi všemi organizacemi, které se na Voticku podílejí na vzdělávání. Ať už jsou to mateřské a základní školy, od Miličína po Olbramovice a Vrchotovy Janovice, nízkoprahové středisko Sibiř, skaut, základní umělecká škola, sportovní oddíly nebo městská knihovna.

V kanceláři Mikroregionu Voticko se již několik měsíců skloňuje ve všech pádech SECAP – anglická zkratka, která pomůže životnímu prostředí. A hlavně lidem – dýchat zdravější vzduch, snížit spotřebu energií a tím i výdaje.

Hned tři obce na Voticku žádaly v loňském roce o dotaci ve výzvě Podpora obnovy a rozvoje komunální infranstruktury, kterou vypsalo Ministerstvo financí ČR. Výzva byla určená na podporu občanské vybavenosti, konkrétně na rekonstrukci obecních bytů, případně na přestavbu prostor v obecních budovách na bytové jednotky. Výzva byla pro obce zajímavá zvláště v souvislosti s poměrně nízkou, minimálně desetiprocentní spoluúčastí.

Bav seAkce v mikroregionu