Mikroregion Votice

Archiv novinek

Peníze z Evropské unie pomohou sociálně slabším a podpoří komunitní život na Voticku

úno 24, 2023

Čtyři roky pomáhá spoluobčanům na Voticku koordinátorka sociální práce Petra Kocourková. Pomáhá sociálně vyloučeným lidem a lidem v nouzi, doprovází je na úřady, zprostředkovává jim sociální služby a dalšími způsoby řeší situace, v nichž se může ocitnout každý z nás. Spolupracuje také s pracovníky v sociálních službách a s obecními úřady. Koordinuje poskytování sociálních služeb na Voticku, z nichž většina (rodinné, občanské, psychologické poradny) je soustředěna v Komunitním centru v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích.

V průběhu projektu dostala Petra Kocourková vítanou posilu – koordinátorku Irenu Ratajovou. Obě pracovní pozice byly hrazeny z evropských dotací. V rámci přechodného období, po skončení projektu, se na financování pozice koordinátorky podílely jednotlivé obce mikroregionu.

 

„Každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo se dostal do nepříznivé životní situace, ať už jde o dluhy, závislosti, problémy s bydlením nebo v rodině, fyzické či duševní obtíže nebo samota, spojená se stářím, případně vyloučením z komunity. Právě pomocí těmto lidem se sociální koordinátorka zabývá. Může jít pouze o krátkodobé „případy“, ale i řešení složitějších, dlouhodobých záležitostí,“ vysvětluje Petra Kocourková. Potřebnost koordinátorek sociální práce se ukázala zvláště během covidové pandemie, která zpřetrhala vazby mezi lidmi a nastavená opatření měla negativní dopad na psychiku každého z nás. Poptávka po pomoci byla tehdy vysoká a příliš neklesla ani v době „postcovidové“. I proto Mikroregion Voticko ve spolupráci s Místní akční skupinou hledali možnosti, jak aktivity v sociální oblasti zachovat, případně je dále rozvíjet.

 

Deset milionů na šest let

Na projekt Sociální práce na území Mikroregionu Voticko, realizovaný mikroregionem v letech 2019 – 2022, zaměřený na dostupnost sociální pomoci a informovanosti, se podařilo navázat Místní akční skupině Voticko. Zažádala o dotaci z Evropské unie, konkrétně z Operačního fondu zaměstnanost a byla úspěšná. V rámci projektu nazvaného Komunitní sociální práce na území MAS Voticko bude působení dvou koordinátorek sociální práce zajištěno do konce roku 2025, výhledově se počítá s prodloužením o další tři roky.  „Celkové předpokládané způsobilé výdaje pro projekt od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 činí 4 955 933 Kč. Předpokládaná dotace z Evropského sociálního fondu, činí 3 802 935 Kč a ze státního rozpočtu 1 152 99 Kč, pokud se podaří realizovat projekt jako šestiletý, bylo by na komunitní sociální práci na Voticku alokováno takřka 10 milionů korun,“ říká Nikola Tupá z MAS Voticko a doplňuje, že jde nejen o mzdové výdaje, ale také částky na podporu setkávání a aktivit komunity, ať už půjde o volnočasové, sportovní či vzdělávací akce.

Petra Kocourková i Irena Ratajová tvoří sehraný tým, který tak může dál pokračovat ve své práci. „I nadále platí, že se na nás mohou občané obracet s žádostí o pomoc při hledání bydlení, při finanční či dluhové tísni osoby, při řešení nejrůznějších životních situací. Schůzku je možné si sjednat v kanceláři, případně, s ohledem na možnosti a potřeby klienta, i v jeho domácím prostředí” uvádí Petra Kocourková.

Projekt také počítá s revizí služeb a aktivit poskytovaných Komunitním centrem Voticka v klášteře.

Pomoc s organizací i financováním

Novinkou bude pro koordinátorky komunitní sociální práce. „Chtěly bychom být nápomocné a spolupracovat s těmi, kteří se na Voticku, ať už organizovaně třeba ve spolcích nebo neorganizovaně, podílejí na veřejném životě a místní pospolitosti. Díky jejich aktivitě se lidé scházejí a tráví spolu volný čas. Z našeho pohledu je nutné tyto aktivity zvláště na vesnicích podporovat, zejména v současné době, kdy mnohé, třeba i z důvodu takřka dvouleté covidové pauzy nebyly obnovené,“ vysvětluje Irena Ratajová. Ti, kteří by rádi dělali něco pro ostatní, setkávali se se svými sousedy, se mohou sociálním koordinátorkám ozvat. Koordinátorky také pomohou poradit s hledáním skupiny lidí podobných zájmů, která už je v regionu aktivní.

 

Důležitá je chuť ke spolupráci

Zejména o komunitní práci se hovořilo 10. února na setkání v klášteře svatého Františka z Assisi. Sociální koordinátorky Petra Kocourková a Irena Ratajová spolu s Nikolou Tupou z MAS Voticko představily projekt Komunitní sociální práce na území MAS Voticko votické místostarostce Jaroslavě Pokorné, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Votice Soně Janoušové a vedoucí votické městské knihovny Evě Křížkové. Společně vytipovaly další spolky, organizace, skupiny a jednotlivce, okolo kterých se schází většinou zájmově zaměřené skupiny lidí. Koordinátorky je v příštích týdnech osloví a nabídnou jim spolupráci, ať už pomoc při organizaci a realizaci aktivit nebo pomoc s hrazením nákladů na realizované aktivity.

Pokud máte chuť spolupracovat, poznat nové přátele, nabídnout svoje dovednosti a znalosti těm, kteří by je uvítali nebo si jen popovídat s podobně naladěnými lidmi, ozvěte se Petře Kocourkové na t: 601 546 326 nebo e-mail petra.kocourkova@mikroregionvoticko.cz, případně Ireně Ratajové na t: 725 055296 nebo e-mail irena.ratajova@mikroregionvoticko.cz. Oba kontakty platí také pro ty, kteří mají potíže s financemi, bydlením, alkoholem či závislostmi, trápí je vztahy v rodině, fyzické či psychické potíže, cítí se osamělí a nevidí východisko ze své situace.

 

Projekt Komunitní sociální práce na území MAS Voticko, reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000147 je podpořen z Evropské unie, z Operačního programu zaměstnanost.

 

 

MAS Voticko