Mikroregion Votice

Archiv novinek

Co se povedlo v Mikroregionu Voticko za rok 2022?

bře 17, 2023

V kanceláři Mikroregionu Voticko jsme byli v roce 2022 aktivní a pomohli jsme našim členským obcím s dotačním managementem u 135 projektů. Zároveň bylo v roce 2022 administrováno 39 veřejných zakázek – dotačních i nedotačních.

Z projektů, které se realizují to je např. vybavení učeben základní školy v Olbramovicích, obnova tří olbramovických rybníků, vybavení sokolovny v Heřmaničkách, zkvalitnění vybavení knihovny ve Voticích, intenzifikace čističky odpadních vod ve Voticích, odpočinkové místo u aleje republiky ve Voticích, záchrana střechy kostela v Arnoštovicích, oprava střechy a dovybavení sokolovny v Miličíně, vybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů ve Střezimíři, realizace odpočinkového místa v Mitrovicích, mobiliář zámecké kaple Odlochovice, vybavení společenského sálu v Ješeticích, v Neustupově se realizuje multifunkční hřiště, oprava hřbitovního oplocení ve Zvěstově, posílení vodárenské soustavy v Ratměřicích, zázemí místních spolků v Červeném Újezdě. 
Našimi společnými projekty jsou výstavba první etapy cyklostezky Votice, vytváření akčního plánu pro klima a energii, či realizace Místním akčním plánu vzdělávání v ORP Votice.   
Dotace pomáháme administrovat z ministerstva zemědělství, kultury, nebo pro místní rozvoj. Velkou část nám dotuje Středočeský kraj se svými výzvami. Pouštíme se i žádostí o dotace z evropských fondů 
Ve většině projektů jsme od začátku, od nápadu, přípravy a vybrání správného dotačního titulu. Následně ve spolupráci s jednotlivými starosty podáváme žádost o dotaci. Po samotné realizaci projektu pomáháme s vyúčtováním a případně následnou udržitelností.  
Koncem roku 2022 jsme měli 60 projektů ve fázi přípravy projektu nebo podané žádosti. Doufáme, že žádosti budou úspěšné.