Mikroregion Votice

Archiv novinek

První výsledky revize dopravní obslužnosti na Voticku

čec 21, 2016

Jedním z nejdůležitějších společných zájmů obcí Mikroregionu Voticko je revize dopravní obslužnosti správního území  ORP Votice. Proto začali jejich představitelé v posledních měsících aktivněji prosazovat své zájmy v rámci dobrovolného svazku obcí BENE-BUS a navíc oslovili ke spolupráci vedení Středočeského kraje a odbor dopravy jeho Krajského úřadu i zástupce veřejných dopravců. Na pracovních schůzkách zástupci obcí Voticka diskutovali nejpalčivější otázky veřejné autobusové dopravy v regionu, tj. pravidelnou autobusovou linku do rychlíkové stanice v Olbramovicích a nedostatečnou obslužnost škol, lékařů, služeb a zaměstnavatelů ve Voticích. Jednotlivé obce navrhovaly změny v jízdních řádech s cílem optimalizovat příjezdy a odjezdy ze svých sídel do města Votic a dále směrem do větších měst a Prahy.

První výsledky zmíněných aktivit se již dostavily. Autobusový dopravce ČSAD Benešov například upravil spoj č. 3 z Louňovic pod Blaníkem do Votic, tak aby do cílové stanice přijel v 5:45 hodin a mohl sloužit zaměstnaným, kterým práce začíná v 6 hodin. Spoje č. 17 a 19 na lince Neustupov – Votice – Vojkov, spoj č. 17 byly opožděny, aby zároveň sloužily jako doprava k rychlíkovým vlakům do Prahy v 6,33 a 8,33 hodin. V první vlně byly provedeny pouze změny, které nevyžadují změnu ve financování. Ostatní náměty a připomínky byly předloženy Krajskému úřadu Středočeského kraje, s tím, že další změny jsou plánované od 28. 8. 2016.

 

Další pozitivním projevem nové dopravní politiky mikroregionu je zavedení malokapacitních autobusů. Zatím můžeme na linkách na Voticku vídat dva nové typy těchto menších vozů koncernu ICOM Transport, pod který patří ČSAD Benešov. Jejich nasazování na linkách s menší frekvencí cestujících je nyní ve fázi testování, aby bylo konce září nalezeno nejlepší řešení jejich vytížení.

 

Cílem obcí Voticka není pouze lepší vzájemné propojení svých sídel veřejnou dopravou a návaznost na hlavní dopravní trasy směřující do hlavního města. Poslední schůzky v této problematice přesáhly hranice mikroregionu směrem na jih a zaměřily se na obnovu zrušených autobusových spojů na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. I pro toto „příhraniční“ území byly navrženy dopravní linky, které by vyřešily nedostatečnou prostupnost obou krajů. Příkladem mohou být chybějící spoje z nejjižnějších sídel našeho mikroregionu a kraje do Borotína, kde děti navštěvují mateřskou a školu.