Mikroregion Votice

Spolkový dům slouží hasičům, myslivcům i divadelníkům. Jsou v něm také byty

srp 12, 2023

V září loňského roku byl v Červeném Újezdě slavnostně otevřen nový spolkový dům. Rozsáhlá rekonstrukce proměnila bývalý vepřín na okraji areálu JZD, nyní budovu v majetku obce, v moderní zázemí pro místní spolky. V podkroví navíc vznikly dvě bytové jednotky, kolaudované v dubnu 2022. Až nyní lze však projekt, i po stránce „papírové“, pokládat za ukončený.

Rekonstrukce bývalého vepřína byla rozdělena do dvou etap. V první byly vybudovány již zmíněné podkrovní byty, ve druhé pak zázemí pro místní spolky – hasiče, myslivce a ochotnické divdelníky. Projekt byl tak financován z více zdrojů. S vybudováním bytových jednotek v hodnotě 5,1 milionu korun pomohl Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, z něhož Červený Újezd čerpal dotaci ve výši 4,2 milionu korun. „Zázemí místních spolků v ceně zhruba 2 miliony korun bylo 349 tisíci korunami podpořeno Fondem obnovy venkova Středočeského kraje. Za celkových 938 000 korun byla pak dovybavena největší z kluboven – pro divadelníky. I v tomto případě pomohla s úhradou částky za práce dotace, tentokrát z Ministerstva zemědělství, podaná přes Místní akční skupinu Krajina srdce, a to ve výši 400 tisíc korun,“ uvedla manažerka Mikroregionu Voticko Jitka Poláčková.


Až nyní, rok od slavnostního otevření spolkového domu, lze projekt pokládat „papírově“ za ukončený, poskytovatelům dotace byly odeslány žádosti o proplacení plateb.


Se zpracováním a podáním žádostí o dotaci, realizací výběrových řízení a další administrativou pomáhaly obci Červený Újezd pracovnice kanceláře Mikroregionu Voticko. „Těší mě, že obec našla využití pro dlouhodobě chátrající budovu a nebála se využít možnosti vícezdrojového financování,“ dodal předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška. V letošním roce administruje Mikroregion Voticko pro Červený Újezd žádost o dotaci na pořízení herních prvků tzv. Oranžového hřiště Nadace ČEZ, žádost o dotaci na opravu místní komunikace do Třetužele nebo žádost o dotaci na obnovu a opravu křížků v Horním Borku, Třetuželi a na Skalici.

 


U nás to žijeAktuality

Ve dnech 20. – 22. září hostil klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích celostátní seminář Historická venkovská architektura v kontextu současné vesnice. Do Votic se sjela více jak stovka pracovníků Národního památkového ústavu, historiků, etnografů, muzejníků a dalších odborníků z celé republiky. Při středečním a pátečním jednání je čekal cyklus takřka dvaceti příspěvků, komentovaná prohlídka městem a diskusní večer, čtvrtek patřil exkurzi za lidovými stavbami na Voticku a Sedlecko-Prčicku a společenskému večeru.

Dějiště jednoho z nejkrvavějších konfliktů třicetileté války svádí k dalšímu boji. V místech, kde v březnu roku 1645 císařská armáda změřila síly se švédskými vojsky, můžou svést svou vlastní bitvu s nelítostnými kilometry běžci všech kategorií. U kamenného památníků historického střetu totiž vyrostl přírodní běžecký areál provázející zvlněnou, dějinami tesanou krajinou. Skoro třicetikilometrovou síť různě náročných tras slavnostně rozběhal 10. ročníku jankovského závodu Šustův běh.

První etapu cyklostezky, po níž by v budoucnu bylo možné dojet od středočeského Konopiště k jihočeskému Táboru, v pátek 15. září slavnostně otevřeli hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký, senátor Marek Slabý, poslanec Jiří Slavík, zástupce zhotovitelské firmy a představitelé obcí Mikroregionu Voticka. O den později dva a půl kilometru dlouhý úsek mezi Voticemi a Olbramovicemi otestovali účastníci tradiční podzimní cyklistické vyjížďky Cyklotulák.

Bav seAkce v mikroregionu