Mikroregion Votice

Centrum společných služeb

3. setkání starostů DSO

kvě 15, 2017

Setkání starostů DSO Mikroregion Voticko v rámci projektu Posilování adminsitrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce se uskuteční v úterý 30. 5. 2017 v prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Ratměřicích

Po setkání bude následovat Členská schůze DSO

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v úterý 30. května 2017 v prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Ratměřicích od 13:30 hod.

V případě, že se setkání nebudete moci zúčastnit a budete vysílat zástupce přikládáme vzor plné moci k vyplnění.

Pozvánka

Plná moc