Mikroregion Votice

Projekty obcí

Kancelář Mikroegionu Voticko poskytuje členským obcím a subjektům na území svých obcí poradenství v oblasti vytipování dotačních možností, sepsání projektových žádostí a jejich administraci po dobu realizace projektů i v době tzv. udržitelnosti. Zpracováváme žádosti do operačních programů EU, máme zkušenosti s Regionálním operačním programem, s Operačním programem Životní prostředí, Norskými fondy, s programy MŠMT, s projekty realizovanými prostřednictvím metody LEADER ale i s projekty spolufinancovanými prostřednictvím Středočeského kraje a národních ministerstev. Dále zpracováváme akce podporovatelné z nejrůznějších fondů a nadací zejména pro neziskové organizace regionu.