Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Čilou stavební činnost mohou ve své obci sledovat od poloviny srpna obyvatelé Zvěstova. Do fáze realizace se totiž dostaly dva velké projekty obecního zastupitelstva – výstavba domu s pečovatelskými byty a vybudování chodníku podél silnice II. třídy. Obě akce byly důkladně a dlouhodobě ze strany vedení obce připravovány až do fáze podání žádosti o dotaci. I shánění financí bylo úspěšné, takže se občané v nejvýchodnější obci Mikroregionu Voticko mohou těšit na zlepšení infrastruktury svého bydliště.

Setkání se zástupci občanských spolků z Miličíně a jeho osad v pondělí 8. srpna bylo prvním krokem k získání názorů veřejnosti na směřování své obce v blízké budoucnosti. Zastupitelé v Miličíně totiž schválili tvorbu Programu rozvoje obce na roky 2017 – 2022 a rozjeli tak proces zpracování analýzy současného stavu i zmiňovaného zjišťování povědomí a názorů svých občanů. Výsledkem by měl být návrh cílů a potřebných realizovatelných aktivit obce v podobě akčního plánu a katalogu plánovaných akcí na uvedené období.

Prvním krokem k vybudování cyklostezky, která bude mezi Voticemi a Bystřicí využívat opuštěných úseků drážního tělesa, je vytvoření studie proveditelnosti. Mikroregion Voticko společně s Městem Bystřicí proto zadal poptávkové řízení na zpracování takové studie, která bude jasným podkladem pro trasování patnáctikilometrové cyklostezky a pro její stavební provedení, etapizaci díla i financování. Vítězem výběru se stala firma Grant & Project partners, s.r.o. z Prahy, která předložila nabídkovou cenu 181 500 Kč.

Bav seAkce v mikroregionu