Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Jedním z nejdůležitějších společných zájmů obcí Mikroregionu Voticko je revize dopravní obslužnosti správního území  ORP Votice. Proto začali jejich představitelé v posledních měsících aktivněji prosazovat své zájmy v rámci dobrovolného svazku obcí BENE-BUS a navíc oslovili ke spolupráci vedení Středočeského kraje a odbor dopravy jeho Krajského úřadu i zástupce veřejných dopravců. Na pracovních schůzkách zástupci obcí Voticka diskutovali nejpalčivější otázky veřejné autobusové dopravy v regionu, tj. pravidelnou autobusovou linku do rychlíkové stanice v Olbramovicích a nedostatečnou obslužnost škol, lékařů, služeb a zaměstnavatelů ve Voticích. Jednotlivé obce navrhovaly změny v jízdních řádech s cílem optimalizovat příjezdy a odjezdy ze svých sídel do města Votic a dále směrem do větších měst a Prahy.

Na Voticku nově působí RUAH o.p.s. - nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí.

Doprava po silnici č. I/3 bude vedena ve směru Benešov – Tábor, pouze v etapách 1.1. a 1.2. bude objízdná trasa ve směru od Tábora vedena přes město Benešov. V současné době o objízdných trasách probíhá jednání na krajském úřadě, který bude vydávat i povolení o částečné uzavírce této silnice a nařízení objízdných tras.
Etapy dle přiloženého schéma je nutno brát orientačně, protože dle postupu stavebních prací se mohou měnit.

 

Bav seAkce v mikroregionu