Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Mateřská škola Ratměřice se rozhodla jako první školské zařízení v regionu čerpat prostředky z fondů EU na školního asistenta, na výměnu zkušeností mezi pedagogy z dalších dvou MŠ a také na semináře zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny výše popsané aktivity jsou součástí žádosti o podporu v rámci projektů zjednodušeného vykazování (tzv. Šablon), které mohou využít všechny základní a mateřské školy až do roku 2017. Jedná se o prostředky EU, které v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání, přiděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Geopark Kraj blanických rytířů- to je projekt ČSOP Vlašim a jeho partnerů vedoucí k propagaci této turistické destinace na Podblanicku. Partnery tohoto projektu udržitelného cestovního ruchu zaměřeného na rodinné aktivity a přírodní a kulturní atraktivity Vlašimska, Voticka a Zručska je také 7 obcí Mikroregionu Voticko - Votice, Olbramovice, Miličín, Neustupov, Jankov, Ratměřice a Zvěstov. Jsou tak zapojeny do systému společné propagace, sdíleného kalendáře akcí i například certifikace regionálních výrobků. Poslední setkání spolupracujících subjektů se uskutečnilo 9. září ve františkánském klášteře ve Voticích. Zprávu o této akci si můžete přečíst zde.

Obec Jankov v současné době zpracovává dva dokumenty, které budou mít významný vliv na rozvoj obce v příštích letech. Jedná se o plán rozvoje obce, který zpracovává ve spolupráci s Mikroregionem Voticko a o nový územní plán, který obec pořizuje.

 

Bav seAkce v mikroregionu