Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Na území ORP Votice je od 1. 5. 2016 realizován Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Jeho smyslem je podporovat spolupráci škol v území, plánovat aktivity a společně rozvíjet vzdělávání na Voticku. Projekt vede tým Mikroregionu Voticko společně se zástupci škol, neformálních vzdělavatelů a volnočasových organizací.

Jednou z důležitých aktivit je pořádání kvalitních seminářů a kurzů, které vzdělavatelé na společných setkáních považují za potřebné a rozvíjející v profesi. Na pracovních skupinách pro MŠ a ZŠ, které díky projektu vznikly, se potřeby dovzdělávat se v určitých tématech řeší a za pomoci odborného konzultanta pana Tomáše Feřteka jsou vyhledáváni kvalitní lektoři, kteří pedagogům škol a školek v ORP  předávají své znalosti.

K úspěchům loňského roku patří např. významné rozšíření distribuční sítě turistických tiskovin. Ze stojanů nejrychleji mizely Rytířské noviny, Tipy na výlety a naučné stezky. Kromě vydávání tiskovin Kraj blanických rytířů podporoval akce pro podporu návštěvnosti regionu, jako je např. Zimní běh na Blaník, Blanický cyklorytíř, Ratměřická hasičská fontána a mnoho dalších. Nejen turisté, ale zejména místní obyvatelé kvitují společný elektronický kalendář akcí, kde najdete vše od sportovních přes vzdělávací po čistě turistické akce.

Město Benešov a Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Benešov organizuje dne 21. února 2017 Burzu práce v Kulturním domě Karlov v Benešově.

Cílem burzy je: vytvořit prostor pro zaměstnavatele, uchazeče o zaměstnání, občany okresu Benešov, žáky a jejich rodiče a studenty

k získaní informací o trhu práce v okrese Benešov a k závažným rozhodnutím pro budoucnost (zaměstnání, studium, rekvalifikace,  rozvoj podnikání … ).

 

Bav seAkce v mikroregionu