Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Pracovní skupina digitální gramotnosti nabírá v pandemii na důležitosti

lis 18, 2020

Ve středu 18. 11. 2020 proběhla online schůzka Digitální gramotnosti mikroregionu Voticko. Členové pracovní skupiny porovnávali distanční výuku na jaře a na podzim, jaké online komunikační nástroje jsou používány pro distanční výuku, a také mapovali  IT vybavenost jednotlivých škol a zda mají školy k dispozici počítače, které mohou půjčovat žákům, které nemají dostatečné vybavení. Dále členové diskutovali změnu ve vyučování informatiky od roku 2021, kdy bude kladen větší důraz na prolínání IT do ostatních předmětů.