Mikroregion Votice

Implementační aktivity

Implementační aktivity MAP IV:

Implementační aktivity navazují na schválený SR MAP do roku 2025 a Akční plány na roky 2023, 2024 a 2025. Tyto aktivity budou postupně realizovány během projektu MAP IV.

Aktivity odpovídají těmto povinně volitelným tématům:

1. Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

2. Rozvoj potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním

3. Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpora manegementu třídních kolektivů.

 

Implementační aktivity MAP II:

Jednalo se o implementační aktivity MAP II, které odsouhlasil Řídící výbor v projektu MAP I a které byly zaneseny do Místního akčního plánu jako aktivity spolupráce v území ORP Votice.

Jedná se o následující aktivity, které byly úspěšně realizovány v projektu MAP II v období 2018-2021:

  1. Rozvoj čtenářské gramotnosti pro MŠ a ZŠ v ORP Votice
  2. Koordinace polytechnického a přírodovědného vzdělávání
  3. Mentoringem ke kvalitě škol
  4. Podpora doučování dětí ohrožených školním neúspěchem

Implementační aktivity pro ORP Votice