Mikroregion Votice

Implementační aktivity

Implementační aktivity MAP jsou aktivity, které odsouhlasil Řídící výbor v projektu MAP I a které byly zaneseny do Místního akčního plánu jako aktivity spolupráce v území ORP Votice.

Jedná se o následující aktivity, které budou realizovány v projektu MAP II v období 2018-2021

 

  1. Rozvoj čtenářské gramotnosti pro MŠ a ZŠ v ORP Votice
  2. Koordinace polytechnického a přírodovědného vzdělávání
  3. Mentoringem ke kvalitě škol
  4. Podpora doučování dětí ohrožených školním neúspěchem

 

Implementační aktivity pro ORP Votice