Mikroregion Votice

Ti, co to řídíŘídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Votice.

 

Složení Řídícího výboru:

- předsedkyně ŘV: Mgr. Marcela Kratochvílová

- zástupce RT MAP: Mgr. Viktor Liška

- zástupci zřizovatelů škol: Marcela Čedíková, Jiří Slavík

- vedení škol: Mgr. Marcela Kratochvílová, Mgr. Marcela Škramlíková, Mgr. Věra Kutišová, PhDr. Bohumír Hašek, Mgr. Václav Nerad, Mgr. Jaroslava Slabová, Alena Benáková, Bc. Hana Petříková

- zástupce učitelů: Mgr. Jana Slabá Janoutová

- zástupce školních družin, školních klubů: Michaela Nováková

- zástupci základních uměleckých škol: Milan Včelák

- zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání: Bára Počepická (NZDM Sibiř)

- zástupci KAP: Mgr. Martina Rybyšarová

- zástupci rodičů: Ing. Eliška Melicharová

- zástupce NIDV: Bc. Ivo Kulhánek

- zástupce obce nezřizující školu: Karel Babický, obec Zvěstov

- zástupce MAS: Bc. Nikola Tupá

 

Zápisy Řídící výbor

Zápisy ŘV MAP III:

Zápis ŘV 9.2. 2022.pdf
Zápis ŘV 15.6. 2022.pdf