Mikroregion Votice

Ti, co to řídíŘídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánempartnertsví MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Votice.

 

Složení Řídícího výboru:

- zástupce realizátora projektu MAP: Mgr. Viktor Liška

- zástupce kraje: Pavel Krejča

- zástupci zřizovatelů škol: Marcela Čedíková, Jiří Slavík

- vedení škol, zástupci ze školních družin: Mgr. Marcela Škramlíková, Mgr. Václav Nerad, Alena Benáková, Mgr. Věra Kutišová, Mgr. Marcela Kratochvílová, PhDr. Bohumír Hašek, Mgr. Jaroslava Slabová

- zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání: Mgr. Vojtěch Frýdl, Anna Zamazalová

- zástupci základních uměleckých škol: Milan Včelák

- zástupci KAP: PaedDr. Pavel Krejča

- zástupci rodičů

- zástupce NIDV: Bc. Ivo Kulhánek

Zápis ze setkání aktérů v rámci přípravy MAP II

Zápis z jednání ŘV 4.4.2018

Zápis z jednání ŘV 6.6.2018