Mikroregion Votice

Ti, co to řídíŘídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Votice.

Složení Řídícího výboru:

- předsedkyně ŘV: Mgr. Marcela Kratochvílová

- zástupce RT MAP: Tomáš Feřtek, Mgr. Eva Křížková, Bc. Jan Počepický, Mgr. Jan Kolář

- zástupci zřizovatelů škol: Mgr. Viktor Liška

- vedení škol: Mgr. Marcela Kratochvílová, Mgr. Marcela Škramlíková, Mgr. Alena Typtová, Mgr. Iva Chwastková, Mgr. Václav Nerad, Mgr. Jaroslava Slabová, Alena Benáková, Bc. Hana Petříková

- zástupce učitelů: Mgr. Jana Slabá Janoutová, Bc. Anna Zamazalová

- zástupce školních družin, školních klubů: Michaela Nováková

- zástupci základních uměleckých škol: Milan Včelák

- zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání: Bára Počepická (NZDM Sibiř)

- zástupci KAP: Veronika Součková (t.č. rodičovská dovolená)

- zástupci rodičů: Ing. Eliška Melicharová

- zástupce obce nezřizující školu: Karel Babický, obec Zvěstov

- zástupce MAS: Bc. Nikola Tupá

 

Zápisy Řídící výbor

Zápisy ŘV MAP III:

Zápis ŘV 9.2. 2022.pdf
Zápis ŘV 15.6. 2022.pdf