Mikroregion Votice

O projektu MAP

Místní akční plány rozvoje vzdělávání, zkráceně MAP, je soubor aktivit, které mají přispět ke kvalitnímu rozvoji vzdělávání v ORP Votice. MAP by měl přispět k rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Celý tento proces by měl v regionu podpořit spolupráci zřizovatelů (tedy zejména obcí), škol a dalších  aktérů ve vzdělávání. To by mělo přinést vyšší vzájemnou informovanost, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních problémů a potřeb v této oblasti.

Mikroregion Voticko byl od května 2016 do prosince 2017 nositelem projektu MAP a úspěšně jej dokončil. Výstupem byl souhrnný dokument včetně akčního plánu se schválenými implementačními aktivitami, které by se měly být financovány a realizovány projektem MAP II.

Žádost o dotaci na realizaci projektu MAP II byla v 15.2. úspěšně podána a v květnu 2018 prošla všemi koly hodnocení. Projekt bude realizován po 4 roky a finanční alokace je 7 033 447 Kč (6 681 529 Kč dotace, 351 672 Kč spoluúčast mikroregionu) . Tyto finanční prostředky financují realizační a implementační tým projektu a další aktiivty (vybavení čtenářských koutků, vzdělávání pedagogů, stavebnice pro polytechnickou výchovu pro MŠ aj.).

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá parnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských akttivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.