Mikroregion Votice

O projektu MAP

Místní akční plány rozvoje vzdělávání, zkráceně MAP, je soubor aktivit, které mají přispět ke kvalitnímu rozvoji vzdělávání v ORP Votice. MAP by měl přispět k rozvoji kvalitního a společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Celý tento proces by měl v regionu podpořit spolupráci zřizovatelů (tedy zejména obcí), škol a dalších  aktérů ve vzdělávání. To by mělo přinést vyšší vzájemnou informovanost, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních problémů a potřeb v této oblasti.

Od ledna 2022 realizujeme MAP III. Jeho hlavním cílem je rozvoj a aktualizace MAP a evaluace procesu místního akčního plánování.
Hlavním cílem realizace projektu MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Mikroregion Voticko byl od května 2016 do prosince 2017 nositelem projektu MAP I a úspěšně jej dokončil. Výstupem byl souhrnný dokument včetně akčního plánu se schválenými implementačními aktivitami, které by se měly být financovány a realizovány projektem MAP II.

Žádost o dotaci na realizaci projektu MAP II byla 15.2. úspěšně podána a v květnu 2018 prošla všemi koly hodnocení. Projekt byl realizován po 4 roky a finanční alokace byla 7 033 447,- Kč (6 681 529,- Kč dotace, 351 672,- Kč spoluúčast mikroregionu) . Tyto finanční prostředky financovaly realizační a implementační tým projektu a další aktivity (vzdělávání pedagogů, vybavení čtenářských koutků, stavebnice pro polytechnickou výchovu pro MŠ aj.).

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II bylo budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.