Mikroregion Votice

Ti, co to realizujíRealizační tým

Složení Administrativního týmu:

Mgr. Viktor Liška
Hlavní manažer MAP (řízení projektu po administrativní stránce, koordinace realizace
klíčových aktivit, koordinace práce a jednání Řídícího výboru, komunikace s poskytovatelem, RSK a s
partnery v území, sestavování zpráv o realizaci). Úvazek 0,5

Ing. Ivana Brehovská
Finanční manažer a účetní (finanční řízení projektu, sestavování žádostí o platbu, dohled nad cash
flow, kontrola plnění podmínek pro způsobilost výdajů). Úvazek 0,25

Olga Marvanová
Administrativní pracovnice (dokumentace projektu, spolupráce na aktivitách projektu, koordinační
činnost (jednání, semináře, workshopy) Úvazek 0,1


Složení Odborného týmu:

Ing. Eliška Melicharová
Odborný pracovník pro realizaci komunikační strategie a budování kapacit (koordinace
vzdělávacích aktivit, aktualizace stránek). Úvazek 0,3

Bc. Jan Počepický
Odborný pracovník pro zpracování analýz a návrhů opatření a koordinace práce pracovních
skupin. Úvazek 0,6

Tomáš Feřtek
Odborný expert a konzultant (celkem 600 hodin)