Mikroregion Votice

Mentoringem ke kvalitě škol

Aktivita byla realizována v rámci projektu MAP II. Projekt MAP IV na ni navazuje zejména dalšími aktivitami pro pedagogy i pro žáky, které vycházejí ze SR MAP do roku 2025 a Akčními plány na roky 2023, 2024 a 2025.
Tato implementační aktivita je aktivitou spolupráce s vazbou na cíl 4.2 MAP rozvoje vzdělávání v ORP Votice: Podporovat sdílení příkladů dobré praxe.
Aktivita vychází z proběhlých vzdělávacích projektů ZŠ Votice Rozvoj pedagogů školy Votice a Mentoringem ke kvalitě, na jejichž základě došlo na zmiňované škole k využití mentoringu a koučingu pedagogickými pracovníky a vedením školy k rozvoji pedagogických dovedností a zvýšení vnitřní motivace. Takto vyškolené tři mentorky (D. Hronová, K. Blahošová  a J. Kratochvílová) ze ZŠ Votice v rámci MAP I prezentovaly své zkušenosti s tímto nástrojem osobnostního a odborného rozvoje pedagogů zájemcům z řad ostatních škol ORP Votice. Řízený seminář v červnu 2017 nastartoval zájem o tento druh předávání pedagogických kompetencí zejména u pedagogů ZŠ Jankov a ZŠ Vrchotovy Janovice a na jeho základě byla zapracována do akčního plánu implementační aktivita Mentoringem ke kvalitě škol.
Mentoring přitom chápeme jako prostředek podpory profesního rozvoje učitelů. Jde tedy o profesionální praxi, poskytující podporu, asistenci a vedení (nejen) začínajícím učitelům za účelem zvýšení jejich profesního vzestupu a úspěšnosti v práci. Mentorky ZŠ Votice jsou jako absolventky specializačního studia mentor kompetentními a zkušenými osobami, které mohou poskytovat profesní i studijní a osobnostní podporu, poradenství, vedení, patronát, předávat vědomosti a dovednosti osobám služebně mladší s cílem usnadnit jim komplexní osobnostní, edukativní a profesní rozvoj.