Mikroregion Votice

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina je zaměřena na výměnu zkušenosti a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a s tím související pregramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka. Jednání PS se účastní odborník na vzdělávání dětí s potřebnou podpůrných opatření (speciální pedagog, pracovník PPP). Dále je důležité zapojení odborníka pro oblast digitálních kompetencí. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území ORP Votice.

 

Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny je uveden v následující tabulce:
MG - Členové pracovní skupiny.pdf