Mikroregion Votice

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina je složena ze zástupců obcí v území ORP Votice (především zřizovatelů), ředitelů škol a odborníků. PS připravuje podklady pro Řídící výbor. Obsahem práce je zejména plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentu MAP. Cílem pracovní skupiny je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do Strategického rámce MAP/akčních plánů, udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do Strategického rámce MAP v kontextu daného území či vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném území.

Aktualizovaný seznam PS financování je uveden v následující tabulce:
Seznam členů - PS pro financování.pdf