Mikroregion Votice

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PS vznikla za účelem vzájemného vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina vytváří také popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin a návrh aktivit, které mohou nastavit rovné příležitosti.

Členové PS jsou zřizovatelé, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci poradenských zařízení, dalších odborníků. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

 

Blahošová Klára - ZŠ a MŠ Votice - místní lídr
Čeňková Irena - ZŠ a MŠ Votice
Frýdl Vojtěch - NZDM Sibiř
Hronová Dana - ZŠ a MŠ Votice
Kohoutková Yvona - ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice
Kratochvílová Marcela - ZŠ a MŠ Votice
Kutišová Věra - ZŠ a MŠ Olbramovice
Škramlíková Marcela - ZŠ a MŠ Miličín
Nerad Václav - ZŠ a MŠ Jankov
Slabová Jaroslava - ZŠ Votice, Smetanova
Týleová Karolína - ZŠ a MŠ Miličín
Typtová Alena - ZŠ a MŠ Olbramovice
Vesecká Kateřina - ZŠ a MŠ Jankov - místní lídr
Vlachová Jana - ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice
Janoušová Soňa - OSV MěÚ Votice
Šmuchová Libuše - město Votice

Pracovní skupina pro rovné příležitosti zahájila svou činnost

Dne 6.6.2018 zasedla k jednomu stolu v rámci projektu MAP II pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Setkání mimo zástupců škol a výchovných poradců se účastnila i ředitelka kolínské PPP PhDr. Jaroslava Štětinová, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Votice Mgr. Soňa Janoušová.

Tématem setkání mimo seznámení s činností pracovní skupiny bylo zejména řešení problematik v oblasti podpůrných opatření a rozvoj spolupráce aktérů, kteří tvoří systém péče o rodinu a děti.

Prezentace rovné příležitosti 6.6.2018