Mikroregion Votice

Rozvoj čtenářské gramotnosti pro MŠ a ZŠ ORP Votice

Tato implementační aktivita byla realizována v průběhu projektu MAP II, avšak její využívání probíhalo i během projektu MAP III. Realizace projektu MAP IV předpokládá navázat na tuto úspěšnou aktivitu a to zejména obnovením fondu čtenářských koutků a realizací dalších navazujících vzdělávacích programů pro učitele a žáky.

Tato aktivita vychází z cíle 2.4 Rozvíjet gramotnosti a kompetence finálního MAP. Předpokládá vznik pracovní pozice koordinátora ČG (0,2 úvazek od 1.5. 2018) a lektora ČG (DPP- 30 hodin za 1 měsíc po dobu 30 měsíců, v období 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019, 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020, 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021). Pozice koordinátora je přímo navázána na aktivity Městské knihovny ve Voticích, se kterou byl tento projekt koncipován již v rámci projektu MAP I. Cílem aktivity je modernizovat či zřídit čtenářské koutky na školách ORP a pomocí výše uvedených pozic zavádět a zkvalitňovat čtenářské dílny na školách a rozvíjet další vzdělávací programy (čtení s porozuměním, kritické myšlení) v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti. Zároveň aktivita prohlubuje spolupráci Městské knihovny Votice se školskými zařízeními v ORP Votice prostřednictvím nabízených čtenářských, literárních a dalších programů pro kolektivy mateřských i základních škol.

Tato implementační aktivita je provázana s pracovní skupinou čtenářské gramotnosti.

Jak funguje čtenářská gramotnost na Voticku