Mikroregion Votice

Vzdělávání pedagogů

Aktivita byla realizována v rámci projektu MAP II a navazují na ní další vzdělávací aktivity pro zřizovatele, vedení škol i pedagogy.

Uskutečněné semináře pro učitele a vedení škol v ORP Votice:

20. 5. 2016 Jak efektivně využít čas a peníze při řízení změny ve škole -K. Derfl

9. 6. 2016 Respektovat a být respektován - S. Rýdl

29. 8. 2016 Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán - Š. Sochrová

23. 11. 2016 Čtenářská dílna - J. Feřteková

30. 11. 2016 Čtenářská dílna - J. Feřteková

2. 2. 2017 Hejného metoda v MŠ - E. Šubrtová

14. - 15. 3. Komunikace s rodiči - M. Hřebecký, D. Čáp

19.4. 2017 Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ - L. Rybová

24. 4. 2017 Hejného metoda vyučování . mírně pokročilí - L. Rybová

13. 6. 2017 Rozvoj předmatematických dovedností v prostředí Hejného metody - L. Prokopová Máchalová

 

Připravované semináře:

21. 9. 2017 Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (Meta o.ps.)

17. 10. 2017 Kurz: Nejčastější poruchy zdraví u dětí v předškolním věku (PM Educa)