Mikroregion Votice

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti zahájila svou činnost

čen 14, 2018

Dne 6.6.2018 zasedla k jednomu stolu v rámci projektu MAP II pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Setkání mimo zástupců škol a výchovných poradců se účastnila i ředitelka kolínské PPP PhDr. Jaroslava Štětinová, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Votice Mgr. Soňa Janoušová.

Tématem setkání mimo seznámení s činností pracovní skupiny bylo zejména řešení problematik v oblasti podpůrných opatření a rozvoj spolupráce aktérů, kteří tvoří systém péče o rodinu a děti.

Prezentace rovné příležitosti 6.6.2018