Mikroregion Votice

Implementační tým

Implementační tým tvoří:

Mentoři ZŠ Votice

V projektu nastupují od září 2018 dvě mentorky ze ZŠ  Votice na DPP. Každé školní pololetí po 3 školní roky bude 1 mentor pracovat s 1 menteem z jiné školy v rámci ORP Votice. Během celého projektu tak může projít procesem mentorské podpory až 12 pedagogů.

Koordinátor a lektor polytechnického vzdělávání a EVVO

Pozice koordinátora a lektora polytechnického vzdělávání a EVVO je vykonávána na úrovni zejména mateřských škol a prvních stupnů základních škol. Pozice koordinátora a lektora polytechnického vzdělávání a EVVO na na 0,3 úvazku odpovídá v projektu klíčové aktivitě 4 povinně volitelnému tématu Polytechnické vzdělávání. Koordinátor bude rekrutován z NNO, dojde tedy ke spolupráci neformálního vzdělavatele s MŠ a ZŠ. Tato aktivita rozvine zájem dětí a žáků o polytechnické vzdělávání (technické, přírodovědné i environmentální vzdělávání) a zároveň díky působení zkušeného koordinátora přímo v MŠ dojde k navýšení vzdělávacích kompetencí v této oblasti i pro samotné pedagogy.

Koordinátor čtenářské gramotnosti 

Pozici koordinátora čtenářské gramotnosti bude vykonávat BBs. Eva Křížková Dis. a bude zaměstnána na 0,2 úvazku. Koordinovat bude zřízení čtenářských koutků, modernizaci knihoven mateřských a základních škol, zavedení čtenářských dílen ve spolupráci s lektorem čtenářské gramotnosti. Zároveň bude lektorovat čtenářské programy Městské knihovny pro školy.

Lektor doučování

Pozice lektora bude navázána na organizaci YMCA a bude se věnovat doučování dětí, které jsou ohroženy školním neúspěchem ve školách ORP Votice. Tedy hlavní činností lektora bude realizace vzdělávacích programů (doučování zejména v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika) pro děti a mládež využívající NZDM Sibiř a žáků ZŠ v ORP Votici, kteří do něj docházejí. Dojde tak ke spolupráci ZŠ a neformálního vzdělavatele. Lektor dalšího vzdělávání nastoupí od 01.09.2018 na 30 měsíců.

Lektor čtenářské gramotnosti

Lektor bude metodicky a lektorsky zaštitovat aktivitu spolupráce Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti pro MŠ a ZŠ v ORP Votice. Tato pozice bude přinášet pedagogickému personálu v oblasti čtenářské gramotnosti metodické podporu. Kromě metodických podpor bude lektor připravovat a lektorovat vzdělávací semináře pro pedagogy na zvolená témata v oblasti ČG. Tyto aktivity budou přizpůsobovány i mateřským školám.